wystawa-06

w 3020 × 3646

Przykład punktowania za zestawy żetonów na koniec gry – 15/6/1